Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Инспектор по обществено здраве

​Инспекторът по обществено здраве е специалист, който про-вежда държавен здравен контрол в областта на комуналната хиги-ена, хигиената на труда, храненето, детско-юношеската възраст и епидемиологията. Това е сложна и комплексна здравна дейност с цел опазване жизнената среда на човека, за предпазване от заболя-вания и за укрепване здравето и трудоспособността на населението