Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Рехабилитатор

​Целта на обучението е подготовка на специалисти за лечеб-ните, курортните и рехабилитационно-възстановителни центрове. При завършването си студентите получават теоретична и практи-ческа подготовка за ранна превенция на развитието на болестите и техните усложнения, максимално възстановяване на заболявания-та с оглед подобряване качеството на живот на пациентите