Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​

Ас. Николай Светославов Недев д.оз.

Заместник-директор
Медицински колеж-Варна


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: nikolay.nedev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 261​​​​

 

Биография

Николай Недев придобива ОКС "Бакалавър" по специалност „Кинезитерапия" в РУ „Ангел Кънчев" през 2005г., след което последователно надгражда своето образование и квалификации с три магистърски и една докторска степени:

  • През 2007г. – ОКС „Магистър" по специалност „Здравен мениджмънт" в МУ- Варна.
  • През 2016г. – ОКС „Магистър" по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" в МУ-Варна.
  • През 2018г. – ОКС „Магистър" по специалност „Кинезитерапия" към НСА-София. 
  • През 2018г. –  ОНС „Доктор" по научна специалност „Управление на общественото здраве" към МУ-Варна

Трудовия си стаж започва като кинезитерапевт през 2005г. в Първа градска болница в гр. Русе.

Академичната си кариера стартира през 2009г. като асистент в УНС „Рехабилитатор" към Медицински колеж – Варна, а от 09.2013г. до 05.2015г. е и ръководител на учебния сектор. През 06.2015г. е назначен за Зам.-директор на Медицинския колеж - Варна.

Участва в преподаването на дисциплините „Кинезитерапия", „Мануално-мускулно тестуване", „Кинезиология", „Патокинезиология" и „Лечебен масаж" на студентите от специалност "Рехабилитатор" към Медицински колеж - Варна.


Публикации

Член на

Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ).