Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Медицински козметик

​Медицинският козметик е здравен специалист с подготовка в областта на козметологията, дерматологията, пластичната хирур-гия, фармацията, физикалната терапия. Завършилите тази специ-алност могат да работят в козметично студио, в екип в салон или център за красота, в дерматологични, дермато-козметични и физи-кално-терапевтични центрове, в клиники по пластична хирургия,  дрогерии и парфюмерии, балнео, уелнес, спа и таласотерапевтич-ни центрове и др. центрове за красота.