Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Риналдо Савов Шишков д.м.н.

​​​​


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: rshishkov@mu-varna.bg
Телефон: +35952978 484

 

Биография

​Роден е на 04.03.1953 г . Завършил е медицина 1989 г. във ВМИ-Варна. Работил е в гр. Добрич като терапевт. От 1991 г. е асистент в Катедрата по вътрешни болести. От 1993 г. научен сътрудник, а в последствие и асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Придобити специалности: „Вътрешни болести" 1984 г., а през 1988 г. „Психиатрия". Защитава докторска дисертация на тема „"Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиалната астма" през 1990 г. От 2000 г е доцент е към Катедрата по психиатрия и медицинска психология . Придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт през 2001 г. От 2002 год. е администратиевн  директор на МБАЛ”Св. Марина”-Варна. Научната му работа е в областта на психосоматиката, клиничната психиатрия и психофармакологията​

Публикации

​Има над 100 съобщения и публикации на наши и международни форуми и списания. Научната работа е в областта на психосоматиката, клиничната психиатрия и психофармакология. Участва в редакционния съвет и редакционната колегия на редица списания.

Научни публикации

Отворен достъп​

Член на

​БПА, БЛС СУБ, дружеството по психосоматична медицина и др