Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Център по Транслационна медицина и клетъчна терапия

Центърът по Транслационна медицина и клетъчна терапия е открит към Факултета по медицина на 22 декември 2014 г.

Той е създаден по проект към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" на обща стойност 4 милиона лева, като половината от средствата по проекта са инвестирани в изграждането на центъра.

Разположен е на втория етаж в Университетската болница „Света Марина" и включва два сектора:

·  Аналитично-научен сектор

·  Клетъчно-терапевтичен сектор

Мисията на Центъра за транслационна медицина и клетъчна терапия е да разработва и въвежда нови методи да диагностика и лечение в клиничната практиката.

​С активното участие на Центъра е въведена автоложната трансплантация на хемопоетични стволови клетки при лечение на онкохематологични заболявания в Клиниката по хематология на Университетската болница „Света Марина".