Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Анкетни проучвания Факултет "Фармация", МУ-Варна


Анализ на анкетно проучване за мнението на дипломантите специалност Фармация учебна 2016-2017 година
​Анализ на анкетно проучване за мнението на дипломантите специалност Фармация учебна 2017-2018 година