Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите


  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2020г. : 

  • Месечни отчети за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му за 2020г.: 
       - месец Април, Май

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2019 г. : 

        - месец Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2018 г. :

        - месец Януари, Февруари, Март, Април, Mай, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември

  • Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2017 г. :

  • ​Месечни отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МУ-Варна за 2016 г. :