Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Поздравителни адреси по повод дипломирането на студентите от Випуск 2018 на Факултета по медицина

1. Поздравителен адрес от Министърa на Здравеопазването

2. Поздравителен адрес от Председателя на УС на БЛС

3. Поздравителен адрес от Директорa на РЗИ – Варна

4. Поздравителен адрес от Председателя на Общински съвет – Варна

5. Поздравителен адрес от Варненски и Великопреславски митрополит

6. Поздравителен адрес от Декана на Медицински факултет към МУ-София

7. Поздравителен адрес от Ректора на Медицински университет – Пловдив

8. Поздравителен адрес от Декана на Медицински факултет към МУ-Пловдив

9. Поздравителен адрес от Ректора на Икономически университет – Варна

10. Поздравителен адрес от Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

11. Поздравителен адрес от Ректора на Технически университет – Варна

12. Поздравителен адрес от ИД на УМБАЛ „Александровска“ - гр. София

13. Поздравителен адрес от ИД на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

14. Поздравителен адрес от ВРИД Началник на МБАЛ – Варна към Военномедицинска академия

15. Поздравителен адрес от Управителя на Университетска болница „Дева Мария“ – гр. Бургас

16. Поздравителен адрес от ИД на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна

17. Поздравителен адрес от ИД на МБАЛ – Добрич АД