Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Анкетни проучвания Факултет "Обществено здравеопазване", МУ-Варна
Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите І курс специалност Акушерка Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите І курс специалност Медицинска сестра Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите ІV курс специалност Акушерка Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите ІV курс специалност Медицинска сестра Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите ІІ курс специалност Акушерка Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите ІІ курс специалност Медицинска сестра Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година

Анализ на анкетно проучване за менинието на студентите ІІІ курс специалност Акушерка Факултет Обществено здравеопазване учебна 2017-2018 година