Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Безопасна медицина


Анна Кирчева

ISBN 978-954-449-721-7

Година на издаване: 2014

„Безопасна медицина" е първото печатно издание у нас, което запознава широката медицинска общност с едно ново направление в медицината, чиято основна мисия е „предоставяне на безопасни медицински грижи за пациентите". Пътят на безопасната медицина започва с откриването и стандартизацията на „опасните" медицински практики във всяка една специализирана медицинска сфера, преминава през фундаменталните и частно-научни изследвания, за да изведе общите, надеждни модели за въздействие върху рискови процедури, с най-силно присъствие на нежелани събития за пациента. Чрез използван богат обзорен и собствен проучвателен материал, авторът запознава с активни програми и реализирани безопасни модули на поведение от World Alliance for Patient Safety (2002)  и за България, в областта на: хемотрансфузията, инжекционни и имунизационни практики, надзор на инфекциите свързани, с оказана медицинска помощ в хирургия и интензивна медицина, глобалният проблем – микробна резистентност към антибиотици и фаталните последствия за общественото здраве. Прилагането на познанията за безопасни медицински практики, в обучението на българските студенти и профилирани медицински специалисти, се разглежда като неизползван все още ресурс при осигуряване безопасността на пациента.