Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)


„Правила за безопасна работа и обучение в МУ-Варна и предпазни мерки, свързани с учебн.2020/2021година в условията на COVID-19“

________________________________________________

Заповед на Ректора от 03.09.2020г. за организация на учебния процес и трудовата дейност на служителите

________________________________________________

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

KOГА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ MAСКА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА КОРОНАВИРУС (COVID-19)

ПРЕДПАЗВАНЕ И ПЪТУВАНЕ

ИЗВАДКИ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВАЖНИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ИЗВАДКИ ОТ ЗАПОВЕДИТЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЕШЕНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ НА ГР. ВАРНА, СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Извадки от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28/24.03.2020 г. - извънреден)

COVID-19 - ПРОИЗХОД, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА