Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Цервикален карцином – лечебни подходи и прогностични фактори

Явор Корновски

ISBN 978-954-449-675-3

Година на издаване: 2013

    Ракът на маточната шийка е най-честото онкогинекологично заболяване в България. Засяга жени в активна възраст (25- 50 год.) и представлява социално-медицински проблем. Лечението в различните стадии е комплексно и зависи от редица прогностични фактори (предоперативни и следоперативни).

     Монографията разглежда тези лечебни подходи,които се основават на различни прогностични фактори. Всеки един от терапевтичните подходи е описан детайлно, като съвременните хирургични техники са илюстрирани със снимков материал от оперативната практика и опит на автора. Монографията би могла да бъде полезен и интересен литературен източник за широк спектър специалисти-онколози, акушер-гинеколози,хирурзи,радиолози,имунолози,както и за студенти и специализанти.