Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научни направления и групи

Академичен съвет​ ​ ​​ ​Ректор
Зам. - Ректор Научна дейност​ ​ ​ ​ ​
Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.

Научен съвет​ ​
​Директор
Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, д.м.н

Отдел ​Административен
Заместник-директор
„Научно-проектна дейност“
Проф.д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н.
​ ​​ ​Заместник – директор
„Институтско – болнична координация“

Проф.д-р Игор Борисович Резник, д.м.н.
​Хранене и качество на живот

Имплантология и генетика

НевронаукиОнкология и редки заболявания

доц. Н. Цонев
Обществено здраве и мениджмънт на болестите
Биология на стволови клетки и трансплантология

проф. И. Резник
​Научни групи​Научни групи​Научни групи​Научни групи​Научни групи​Научни групи
Нутригеномика и персонализирано хранене
Транслационна микробиология
Невродегенеративни заболявания
​Медицинска онкология
​Епидемиология на незаразните болести
​Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия
​Редки ендокринни и хематологични болести
Ранно детско развитие
Туморна имунология и транслационна терапия
​Health System Performance
Analyses & Policy Monitoring
(HSPA&PM)

Химия на храни и природни ресурси за иновативни продукти
​Диагностика и справяне на горни дихателни пътища
Механизми на мозъчна исхемия
​Молекулни биомаркери за персонализирана медицина
​Приложна фотоника и масспектрометрия​Имплантология, биоматериали и тъканно инженерство
Изчислителен анализ на биомедицински изображения