Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел "Докторантско училище"

Ръководител отдел „Докторантско училище“

доц. Мила Георгиева Димитрова, д.и.
E-mail: mila@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; 

​​​Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч
Организатор „Докторантско училище“ 
Георги Пламенов Петков
Email: Georgi.Petkov@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор „Докторантско училище“
Даниела Великова Великова
Email: Daniela.Velikova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .
Организатор „Докторантско училище“
Теодора Росенова Йорданова
Тел.: +359 52 677 056
Ет. 3, стая 318; 
Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч .