Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Отдел "Кариерно развитие"

Ръководител отдел „Кариерно развитие“

Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: kariera@mu-varna.bg, vanya@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; ет. 3, стая 319;

 Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.Организатор "Кариерно развитие"
Красимира Йорданова Илиева 
Email: Krasimira.Ilieva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.
Организатор "Кариерно развитие"
Иванка Стефанова Дзънгова 
Email: Ivanka.Dzangova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 055
Ет. 3, стая 318; 

Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.