Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Допълнителна дата за практически семинар за електронното изпитване в Blackboard

​Поради големия интерес към семинара "Изготвяне на тестове, урни и електронни изпити"  с платформата Blackboard, на 29.03. сряда, 17.15-19 ч. ще се проведе още един семинар. 

Занятията, които са изключително с практическа насоченост, са предназначени за представители от всички катедри с опит в работата с Blackboard или такива, които вече са изготвяли и провеждали електронни тестове.
Всички участници трябва да носят на електронен носител (флаш-памет) примерни задачи (използвани вече за изпити или нови) в текстови формат (WORD).
Желаещите да участват в обучението трябва да заявят своето присъствие на телефон 052-677123 и 052-677124 /или вътр. 2123 и 2124 / или на адрес: elearn@mu-varna.bg, не по-късно от 24 март 2017г.

 Занятията ще се проведат в учебните зали на Катедрата по Анатомия - сграда Ректорат.