Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебен график

Разпис на лекциите и упражненията за I курс
Разпис на лекциите и упражненията за I курс, специалност "Мед. сестра", летен семестър на учебната 2017/2018 г.


**********

Разпис на лекциите и упражненията за I курс
Разпис на лекциите и упражненията за I курс, специалност "Мед. сестра", зимен семестър на учебната 2017/2018г.

Разпис  на лекциите и упражненията за III курс, специалност "Мед. сестра", зимен семестър на учебната 2017/2018 г.