Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​


​Академичен състав

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването:

 Ръководител : Доц. д-р Наталия Василевна Уше​ва, д.м.​​ - курсов ръководител

 Сътрудници:   Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.​

                       Проф. Искра Славчева Мирчева, д.м.​

                       Проф. д-р Лора Христова Георгиева, д.м.

                       Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

                       Доц. д-р  Десислава Иванова Ванкова, д.м.

                       ​​Гл. ас Виржиния ​Атанасова Василева, д.м.- административен асистент

                       Гл.ас. Силвия Павлова Николова

                       Гл​​.ас. Красимира Светославова​ Лалева, доктор​

                       Ас. Соня Валериева Неделчева

                       Ас. д-р Галина Атанасова Хараланова


​УС по медицинска етика и право: