Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​​​​​

Академичен състав

Катедра "Здравни грижи"

Проф. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.н.​​​ - ръководител катедра, курсов ръководител;
Бистра Тодорова Христова - организатор

Надежда Божидарова Михайлова-Георгиева - организатор
e-mail: Nadezhda.Mihaylova@mu-varna.bg , zg@mu-varna.bg
Вътрешен номер: 2274


Учебен сектор "Управление на здравните грижи и логопедия"
Доц. Станислава П​авлова Пенева,д.м​. - ръководител учебен сектор
Доц. Живко Димитров Жеков, д.п.

Учебен сектор "Акушерка"
Доц. Валя Иванова Димитрова, доктор ​​​- ръководител учебен сектор, курсов ръководител
A​с. Славена Тодорова Илиева ​​- административен асистент, курсов ръководител
Ас. Виолета Иванова Станева, доктор - курсов ръководител
Гл.ас. Тодорка Великова Боева​​, доктор - курсов ръководител
Ас. Румяна Николова Лалева - курсов ръководител


Учебен сектор "Медицинска сестра"
Доц. Катя Ген​ова Егурузе, доктор​​​ - ръководител учебен сектор
Доц. Мариана Николова Димитрова, доктор​​ - курсов ръководител
Ас. Анна Петрова Георгиева, доктор​ - курсов ръководител
Гл. ас. Вержиния Стоянова Цветкова, доктор ​​- курсов ръководител, административен асистент
Aс. Веселина Златкова Василева​ 
Ас. Красимира Славова Стамова​ - курсов ръководител
Ас. Милена Панчева Нанкова​​ - курсов ръководител