Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. Антония Славчева Димова-Йорданова д.м.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002;

ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:
Е-поща: ant_dimova@abv.bg; antonia.dimova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 168

 

Биография

19.11.1974 г., гр. Шумен

Образование:

2005

Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност 03.01.53 Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

1998Магистърска степен по "Здравен мениджмънт", Медицински университет – Варна, диплома серия МУ № 002165, рег. № 27/1998г.
1992Природо-математическа гимназия "Нанчо Попович" – Шумен

Специализации:

2002Специалност по "Медицинска информатика и здравен мениджмънт", съгласно Наредба № 31 от 28 юни 2001 за следдипломното обучение в системата на здравеопазването. Свидетелство за призната специалност, регистрационен №: 007942 от 03.02.2003 г., Медицински университет – Варна.

 

Специализации по "Здравна политика и мениджмънт" от Университета Джорджтаун във Вашингтон, САЩ; здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите в Испания, Швейцария, Холандия, САЩ, Словения, Хърватия и България. Сертифициран "Одитор на система по качеството" и "Пълномощник за система по качеството" от TÜV Rheinland Group и Научно дружество „Социална медицина, информатика и здравен мениджмънт".

Академични позиции:

Доцент – 2008 г.

Гл. асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - 2006 г.

Ст. асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2003 г.

Асистент – 1999 г.

Преподавателска дейност:

Лекции по здравен мениджмънт, управление на качеството в здравеопазването, здравна политика в бакалавърските и магистърските програми по здравен мениджмънт, управление на здравните грижи, фармацевтичен мениджмънт, социални дейности.

Хоноруван преподавател в Технически университет – Варна по организация на здравеопазването и здравна политика.

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт

Участие в проекти:

2013 г. - Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики

2013 г. – Проект на Световната банка за анализ на хоспитализациите в българските болници

2005-2007 г.- Анализ на здравната реформа – проект на Фондация "Институт Отворено общество"  София  

2003-2005 г. - Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

2002-2005 г. - Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация "Отворено общество" – София

2004 г. - Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница "Инзелшпитал"- Берн (Швейцария) и УМБАЛ "Св. Марина" - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт

2001-2002 г. - "Обучение по болнично управление на управленския персонал в Университетската МБАЛ "св. Анна" - София" - международен проект на МЗ, Испанската агенция по международно сътрудничество, Gruppo Consultor de Infraestructuras-Madrid, НЦОЗ


Публикации

Публикации:

Над 50 публикации и над 20 участия в научни конференции в България и чужбина. Основните научни разработки са в областта на здравната политика, изследване на здравната реформа, анализ на здравната система, управление на качеството в здравеопазването и безопасност за пациентите.


Научни публикации​

Отворен достъп


Монографии, учебници и книги:

 1. Димова, А. Управление на човешките ресурси в болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 108-139.
 2. Димова, А. Управление на качеството в болницата. Изд. Стено, Варна, 2004, 224 с.
 3. Димова, А. Болничен продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 36-40.
 4. Димова, А. Потребители на болничния продукт. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 41-42.
 5. Попов, М., А. Димова. Организационна диагностика на болницата. В: Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 140-164.
 6. Димова, А. Управление на качеството в болницата. В:. Попов, М., Б. Давидов. Управление на болницата. Изд. "Св. Климент Охридски", София, 2004, 165-221.
 7. Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България: Анализ. Институт Отворено общество, София, 2007, 344 с.
 8. Чобанянева, Ив., А. Димова. Управление на качеството в здравеопазването. Изд. Стено, 2004, 176 с.
 9. Димова, А. Здраве и сигурност на хората в организацията. В: Коев, Й. И кол. Въведение в управлението на човешките ресурси. Е-Литера, Варна, 2007, 239-268.
 10. Иванова, Т., А. Димова, Г. Гарева. Качество на здравните услуги. В: Болничен мениджмънт, под ред. на Л. Иванов и Ж. Големанова, НЦОЗ, 2005, 257-334.
 11. Dimova A, Rohova M, Moutafova E, Atanasova E, Koeva S, Panteli D, van Ginneken E. Bulgaria: Health system review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186.
 12. Dimova A., Rohova M., Popov M., Rachel B. (2012) Health reform in Bulgaria, In: Bartlett W., Bozikov J., Rechel B. (eds.) Health reforms in South-East Europe, Houndmills: Palgrave Macmillan, p.p. 49-63
 13. Dimova A. (2012) Bulgaria. In: Legido-Quigley, H., D.Panteli, J.Car, M.McKee, R.Busse (eds.), Clinical Guidelines for Chronic Conditions in the European Union, commissioned by the European Commission's Directorate–General for Health & Consumers to the European Observatory on Health Systems and Policies, 2012, p.p.88-89

Член на

Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна. Член на Централната комисия по управление на качеството на МУ-Варна. Член на Факултетния съвет по обществено здравеопазване на МУ-Варна. Секретар на Научния съвет по обществено здравеопазване на МУ-Варна.