Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве". Курсът ще се проведе в гр. Варна;

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен.  Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Шумен на 6 и 7 юли 2019 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0882 450 008 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна;

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново.  Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Велико Търново на 6 и 7 юли 2019 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 909 987 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна;​

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен.  Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Сливен на 29 и 30 юни 2019 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 800 305 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна;​

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник";

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация". 

Интензивен курс по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2019/2020 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2019/2020 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".