Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация". 

НОВО!!! Интензивен курс по Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация";


Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2019/2020 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2019/2020 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".


Очаквайте обявяването на следните кандидатстудентски курсове за учебната 2019/2020 година (в линковете ще намерите информация от изминалата кандидатстудентска кампания):

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник" ;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве". Курсът ще се проведе в гр. Варна.

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен.  Курсът ще се проведе във Филиал Сливен;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен.  Курсът ще се проведе във Филиал Шумен;

Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново. Курсът ще се проведе във Филиал Велико Търново.​