Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


 

ДОБРЕ ДОШЛИ
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ
НА МУ-ВАРНА!

За да се регистрирате успешно за кандидатстване за магистърска програма в МУ-Варна, следвайте инструкциите!

Ако кандидатствате за специалност след средно образование и имате затруднения при подаване на документите, моля, свържете се с нас на тел. 052/677 060 или 052/677 059.

Какви са стъпките при подаване на документите? 

 За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, документи за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2020/2021 г. ще се подават и приемат само онлайн.
За да подадете успешно документите си онлайн е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез:

- ОНЛАЙН ПРЕВОД С EPAY.BG – извършва се директно в системата за онлайн прием (плащане с дебитна или кредитна карта);
- СИСТЕМАТА НА EASY PAY – извършва се директно в системата за онлайн прием (чрез генериране на код, с който можете да платите във всички офиси на Easy pay);
- БАНКОВ ПРЕВОД ПО СМЕТКАТА на МУ-Варна (чрез онлайн банкиране, плащане на място в банков клон или във всички офиси на Easy pay).

 Плащане на такси чрез ePay.bg и Easy pay след като попълните всички задължителни полета в системата за регистрация и прикачите необходимите документи, натиснете бутона „Запис"; ще видите нов бутон „Плащане на такси" – натиснете го и продължете напред, като следвате инструкциите. Регистрацията на кандидат-студента ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (обикновено в рамките на няколко минути).


Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:

         Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,

         BIC: STSABGSF

         IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане:

Такса за кандидатстване в специалности без приемен изпит (за специалностите „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър").   

При плащане чрез банков превод задължително условие е таксите да бъдат преведени предварително (преди регистрацията) и от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

Сканирайте/снимайте платежния документ и го пригответе за прикачване в системата.

Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от тях вижте тук. Внесени такси за кандидатстване в специалности без приемен изпит не се възстановяват.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте всички страници на дипломата си за висше образование (кандидат-студентите, завършили висшето си образование през учебната 2019/2020 г., могат да представят уверение или академична справка от съответния ВУЗ) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност.

Не се изисква закупуването и попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на бланката за регистрация в системата за онлайн прием.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните „CAPTCHA код за сигурност" (кода от картинката).

       

Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА и не поставяйте излишни интервали в началото и края на имената Ви. В случай, че по документ за самоличност имате две първи имена или две фамилии трябва да ги изпишете по следния начин: „Анна-Мария"; „Иванова-Тодорова". Ако по документ за самоличност нямате презиме, оставете полето „Презиме" празно.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер (на Ваш роднина или близък) и e-mail адрес. На посоченият от Вас e-mail адрес няма да получавате информация от МУ-Варна относно Вашето кандидатстване (оценки от изпити, класиране и т.н.), но е важно той да е валиден и да е лично Ваш. Чрез него всички бъдещи студенти получават своето потребителско име и парола за достъп до електронните ресурси на университета и др.

Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи за средно и висше образование на Министерство на образованието и науката.

Попълнете оценките от дипломата Ви за средно/висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате:


Групи специалности и балообразуващи оценки от дипломата:

ГРУПА 9 – „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", „Фармацевтичен мениджмънт и грижи", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", „Опазване и контрол на общественото здраве" и „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър": оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).


Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които имате право кандидатствате.


  Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

    Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях.

В раздел „Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай.


В раздел „Сканирани документи" попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи. Ако Вашата диплома за висше образование все още не е издадена към момента на подаването на документите за кандидатстване е необходимо да попълните следните данни: в полето „Серия" попълнете изходящия номер, а в полето „Номер" попълнете датата на уверението/академичната справка.

В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис".

След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход", за да излезете от системата.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

  Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

  Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и нов бутон "Печат на картона".

 

За кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит) разпечатайте състезателния си картон (от полето "Печат на картона"). Подпишете го, сканирайте го или го снимайте и го изпратете на e-mail: ksk@mu-varna.bg в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участвате в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

В случай, че на екрана Ви има надпис Документите Ви са отхвърлени", ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момента нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Направете необходимите корекции и натиснете отново бутонът „Запис", след което излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.

.... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери класирането за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием" в сайта на МУ-Варна.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефони 052/677 060 или 052/677 059 (телефоните са активни само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 08:30 до 17:00 часа).


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!