Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалността "Здравен мениджмънт" - магистър, след бакалавър по същата специалност

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт" – ОКС „магистър" след ОКС „бакалавър" по същата специалност (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-387/06.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

07 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

08 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

09 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

12 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052 677152.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.