Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класирания за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик"

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалността „Медицински оптик" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед Р-100-430/23.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

 

26 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

27 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалността „Медицински оптик" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед на Ректора на Медицински университет – Варна:

20 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

21 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

22 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от пето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-414/16.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

19 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

20 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалността „Медицински оптик" (обучение срещу заплащане) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед Р-100-407/12.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

 

13 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

16 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед Р-100-405/12.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

13 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

14 август (сряда) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.


Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-390/07.08.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

08 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

09 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от второ класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-376/31.07.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:​

01 август (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

02 август (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

05 август (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

06 август (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че резултатите от първо класиране за специалностите "Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" (субсидирано обучение) можете да проверите тук или да изтеглите от тук.

Приетите кандидат-студенти могат да се запишат в следните срокове, определени със заповед №Р-100-360/24.07.2019 г. на Ректора на Медицински университет – Варна:

25 юли (четвъртък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

26 юли (петък) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

29 юли (понеделник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 ч.

30 юли (вторник) от 09.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.00 ч.

Записването се осъществява на следните места:

  1. За специалността „Здравен мениджмънт" - ОКС „бакалавър" и „Логопедия" – Медицински университет - Варна, сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, каб. 105, тел. 052677011;
  2. За специалността „Медицински оптик" - гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, ет.1, стая 108, Медицински колеж – Варна, тел. 052677265; 052677270.

Информация за необходимите документи, които трябва да представите при записването Ви ще откриете тук.