Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 MUVarna_Internet - MUVarna_CustomerProfilePagesList

Договаряне без предварително обявление с предмет: “Доставка на дентални материали, инструменти и оборудване за нуждите на учебния процес във ФДМ при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по десет обособени позиции“, реф. № 2018-053

Уникален номер: 00983-2018-0039

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, инструменти и оборудване за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по десет обособени позиции, както следва:- обособена позиция №1: Дезинфектанти;- обособена позиция №2: Продукти за протези и ребазация;- обособена позиция №3: Зъботе...

29 Ноември 2018

„Проектиране и изграждане на Комуникационно-технически център за осигуряване информационната сигурност на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна“ 2018-052

Уникален номер: 00983-2018-0038

​В предмета на настоящата обществена поръчка е включено проектиране и изграждане на  Комуникационно-технически център (КТЦ) с цел създаване на съвременна инфраструктура за надеждна работа на информационното и комуникационно оборудване, модернизация на основните и спомагателните технически системи, с оглед създаването на съвременен Център за експлоатация, управление и поддръжка на  Интегрирана инфо...

26 Ноември 2018

“Избор на изпълнител/и за доставка на материали, консумативи и инструментариум по две обособени позиции за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2018-051

Уникален номер: 00983-2018-0037

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на материали, консумативи и инструментариум по две обособени позиции за нуждите на медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на сту...

20 Ноември 2018

”Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по единадесет обособени позиции”, реф. № 2018-050

Уникален номер: 00983-2018-0036

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по единадесет обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1), както следва:ОП № 1 Хляб, тестени продукти и храни на зърнена основаОП № 2 Месо, месни продукти и колбасиОП № 3 Риба и рибни прод...

13 Ноември 2018

„Доставка и въвеждане в експлоатация на апаратура за нуждите на учебния процес в катедра по анестезиология, спешнa и интензивна медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ по две обособени позиции“ 2018-049

Уникален номер: 00983-2018-0035

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура в Катедра по анестезиология, спешнa и интензивна медицина в две обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията.

12 Ноември 2018
Страница 1 от 17
​​