Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

„Доставка на ехографска специализирана система за сърдечно-съдова диагностика“2020-20

Уникален номер: 00983-2020-0017

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на ехографска специализирана система за сърдечно-съдова диагностика и обучение на персонала за работа, с цел повишаване нивото на обучение на студенти, докторанти и специализанти по дисциплината „Вътрешни болести" към УС Кардиология в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стояно...

31 Март 2020

Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части в сградата на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Велико Търново, предоставени за управление на МУ–Варна, , реф. № 2020-019

Уникален номер: 00983-2020-0016

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения и общи части в сградата на Профилирана хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Велико Търново, находяща се на адрес: ул. „Михаил Кефалов" 2, ж.к. Варуша-юг, гр. Велико Търново. Помещенията, включени в поръчката са: кабинети №302А и №302Б, учебни зали №304, №310 и №311, практически кабинети №305, №309...

26 Март 2020

Избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“2020-016

Уникален номер: 00983-2020-0015

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, като по искане на възложителя се осигуряват следните съпътстващи дейности – хотелско настаняване, медицински застраховки, трансфер от мястото на прист...

20 Март 2020

Изграждане на мобилна учебна лаборатория за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2020-017

Уникален номер: 00983-2020-0014

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за изграждане на мобилна учебна лаборатория за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", което включва доставка, инсталация, конфигуриране, въвеждане в режим на работа и обучение на служители на Възложителя. Лабораторията ще дава възможност за модерно, гъвкаво и интерактивно обучение с активно участие както на преподавателите, так...

20 Март 2020

Доставка на оборудване в изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo)“

Уникален номер: 00983-2020-0013

​2020-015 Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка, въвеждане в експлоатация и обучение за работа и гаранционен сервиз на оборудване в изпълнение на проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Еuro-Аrgo)" – (МАСРИ/MASRI)".Обору...

19 Март 2020
Страница 1 от 32
​​