Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Контакти
Медицински университет – Варна
Ул. „Марин Дринов" 55, 9002 Варна
Еразъм код: BG VARNA03

 
Координатори по програма „Еразъм+"

 
Институционален координатор
Проф. Тодорка Костадинова, д.и.
Зам. Ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество"
Тел. 052/ 677 089
E-mail: kostadinova@mu-varna.bg

 
Административни координатори
Светлана Панайотова
Отдел „Международно Сътрудничество"
Тел. 052/ 677 020
E-mail: svetlana.panayotova@mu-varna.bg , erasmus@mu-varna.bg

 
Силвана Добрева
Отдел „Международно Сътрудничество"
Тел: 052/ 677 020
Е-mail: silvana.dobreva@mu-varna.bg


Факултетни координатори
Проф. д-р Радослав Радев, д.м.
Декан на Факултет Медицина
Тел. 052/ 677 008
E-mail: radevr@gmail.com

 
Доц. д-р Цветан Тончев, д.м.
Декан на Факултет Дентална медицина
Тел. 052/ 677 200
E-mail: mfstonchev@mu-varna.bg

 
Доц. Емануела Райчева – Мутафова, д.и.
Декан на Факултет Обществено здравеопазване
Тел. 052/ 677 010        
E-mail: emoutafova@yahoo.com

 
Проф. Диана Иванова, д.б.н.
Декан на Факултет Фармация
Тел. 052/ 677 075        
E-mail: divanova@mu-varna.bg   

 
Координатор за Медицински колеж
Проф. д-р Димитричка  Близнакова, д.м.
Директор на Медицински колеж – Варна
Тел: 052 677 050
Е-mail: dimitrichka.bliznakova@mu-varna.bg

      
Координатор за Департамент по чуждоезиково обучение и спорт
Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.         
Директор  на Департамент по чуждоезиково обучение и спорт
Тел. 052/ 677 012     
E-mail: merdjanov@mu-varna.bg

Координатор за Филиал Шумен
Проф. Соня Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен
Е-mail: sonya.toncheva@mu-varna.bg

 

Координатор за Филиал Велико Търново
Доц.  Диана Димитрова, д. пс. - Директор на Филиал Велико Търново
Тел: 062 690 024
Е-mail: dimitrova@mu-varna.bg

 

Координатор за Филиал Сливен
Доц. д-р Иван Димитров, д.м. - Директор на Филиал Сливен
Тел: 052 978 627
Е-mail: ivan.dimitrov@mu-varna.bg

 

Научни координатори
Проф. Бистра Калчева – Галунска, д.х.
– Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутрогеномика
Тел: 052 677 050 / вътр. 2883
Е-mail: bistra.galunska@gmail.com

 

Проф. д-р Александър Хинев, д.м. - Катедра по хирургически болести, Ръководител УС Урология
Тел: 052 978 621
Е-mail: ahinev@yahoo.com

 

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – Ръководител Катедра по здравни грижи
Тел: 052 677 274
Е-mail: Silvia.Borisova@mu-varna.bg

 

Доц. д-р Николай Сапунджиев, д.м. – Катедра по неврохирургия и УНГ болести
Тел: 052 978 535 ; 052 978 571

Гл. ас. д-р Стоян Павлов, д.м. – Катедра по анатомия, хистология и ембриология
Тел: 052 677 050
 
Ас. Николай Недев – Зам. – директор на Медицински колеж
Тел: 052 677 261
Е-mail: nikolay.nedev@mu-varna.bg