Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатствайте до 5 октомври за студентска мобилност по Програма „Еразъм+”

До 5 октомври 2018 г. е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност през настоящата 2018/2019 академична година, могат да кандидатстват за незаетите места.

За участие в програма „Еразъм+" могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване "Много добър 4,50".

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в Програма „Еразъм+" могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование "Много добър 4,50".

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
  2. Декларация за защита на личните данни по студентска мобилност (по образец)
  3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти - Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
  4. Препоръка на български език:
  • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
  • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
  1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

 Срок за подаване на документите – 5.10.2018 г.

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество" /стая 209/ от 13:30 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.