Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична Защита на д-р Ния Рашева

На 31.01.2018 г. в аудитория "Владимир Иванова на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя пубична защита на д-р Ния Рашева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния й труд е "Възможностите на мултифокалната интралуменна pH-метрия с импеданс в диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3