Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Таня Шивачева

На 25.10.2019 г. в Докторантското училище на МУ-Варна се проведе публична защита на д-р Таня Шивачева за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния ѝ труд е "Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства". Снимки Петко Момчилов