Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Заключителни лекции на образователния модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“

В петия, последен ден от образователния модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“, на 02.03.2018 г. д-р Раед Арафат, държавен секретар на правителството в Румъния по въпросите на природни бедствия, масови поражения и тероризъм изнесе три последователни лекции и показа свръх обурудван автомобил, който може да се използва като команден център. На студентите, участвали в модула им бяха връчени сертификати. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4