Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Ден на отворени врати за чуждестранни студенти

В рамките на Ден на отворените врати Медицински университет – Варна беше домакин на бъдещи студенти от Англия, Германия, Финландия, Швеция, Ирландия, Гърция, Италия, Канада, Испания и Турция. Чуждестранните гости бяха посрещнати в Аудитория от заместник-ректора по учебната дейност доц. Албена Керековска. Младежите се запознаха с университетската база и възможностите за обучение. Те посетиха Факултета по дентална медицина и студентските общежития. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2