Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на Станислава Богомилова

В катедра "Кинезитерапия" на Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград се състоя публична защита за присъждане на ОНС "Доктор" на Станислава Богомилова, асистент в УС "Кинезитерапия" на МУ-Варна.. Темата на дисертационния й труд е "Разширеният фитбол като емоционален и терапевтичен метод за редукция на наднорменото тегло".