Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Научна работа в катедра Физика и биофизика

Kатедра „Физика и биофизика“ закупи нов спектрофотометър „Brolight“ за научни изследвания, чрез участието си в проект на фонд Наука към МУ-Варна, на тема: Експресен метод за изследване на връзката между оптични свойства и антиоксидантен ефект на екстракти от лечебни растения и напитки от традиционни плодове“. Ръководител на проекта е проф. Кръстена Николова, д. ф., а участници към проекта са двамата ѝ докторанти Стефка Минкова и Поли Радушева. Чрез закупения спектрофотометър се изследват проби за абсорбция, пропускане и флуоресценция като се използват светодиоди с различна дължина на вълната на излъчване от 245 nm до 490 nm. Физиците включени в проекта изследват различни видове вина, бира, лечебни масла, натурални сокове и различни билкови екстракти. Към уреда са конструирани специални приставки за измерване на силно поглъщащи проби от червени вина без разреждане, като се избира оптимална дебелина на слоя вино в зависимост от сорта грозде, както и специални модули за поставяне на изследваните проби и използваните оптични влакна за пропускане и излъчване на светлина от източника и пробата. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3