Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на доц. Гергана Ненова

В НСА "Васил Левски" - София на 27.05.2020 г. се състоя публична защита на доц. Гергана Ненова за присъждане на НС "Доктор на науките". Темата на дисертационния ѝ труд е "Кинезитерапия при тазобедрена артропластика с индивидуално бедрено стебло". Снимки Гергана Ненова

Страница 1 от 2