Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Студенти от Москва и Харков ще проведат летни практики в МУ-Варна

В заседателна зала на Медицински университет – Варна се проведе ориентационна среща за международния летен стаж на студентите от Първи Московски държавен медицински университет “И. М. Сеченов” и Харковски държавен медицински университет. В продължение на две седмици руските и украински стажанти ще се обучават в университетските и клинични бази под прякото наблюдение на водещи преподаватели от МУ-Варна в съответните области. Лятната практика за студентите от Москва се провежда за девета поредна година, а за студентите от Харков за втора поредна година в рамките на договори за двустранно академично сътрудничество с партниращите университети.

Страница 1 от 3