Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

На гости в Катедрата по образна диагностика

Проф. д-р Боян Балев и ас. д-р Цветелина Тенева от катедрата по Образна диагностика на МУ-Варна се срещнаха с екип на "Комуникации и телевизия" на МУ-Варна в зала "Лука Пранчев" на УМБАЛ "Св. Марина" където се помещава т. нар. мини музей на образната диагностика. За кратко екипът ни се потопи в миналото на радиологията, когато процесът е бил доста по-различен от съвременния и значително по-опасен за здравето на лекарите и лаборантите. Проф. Балев и ас. Тенева демонстриха и възможностите на модерната апаратура, с която разполага катедрата. Повод е 8-ми ноември, международен ден на радиологията. Снимики Петко Момчилов

Страница 1 от 2