Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Военни лекари първокурсници

Четвърта поредна година Медицински университет - Варна, съвместно с Военномедицинска академия – София и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", предлагат възможност за обучение по направление „Военен лекар". То съчетава обучение по специалност „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4