Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Татяна Стоева

На 24.11.2017 г. в зала Владимир Иванов на УМБАЛ "Св. Марина" се състоя публична защита на Татяна Стоева за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертацията ѝ е „Клинико-функционална характeристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2