Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Елисавета Павлова

На 10.03.2017 г. в УМБАЛ "Св. Марина" се състоя пубрична защита на д-р Елисавета Павлова за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния и труд е „Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения“. Снимки Петко Момчилов