Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на тема Приложна фотоника – същност, методи, перспективи

На 28 ноември 2018 г. в зала 816 на Факултета по Фармация- Варна проф. Кръстена Николова от катедра „Физика и биофизика" изнесе академична лекция на тема: „Приложна фотоника – същност, методи, перспективи". Лекцията разглежда иновативните методи в приложната фотоника за биомедицинска диагностика и терапия. Акцентира значимостта на фотониката за оценка качеството на хранителните продукти. Показани са предимствата на фотонните технологии при създаване на оптични сензори. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3