Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Четвърта национална конференция по медицина на съня

Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие започна в х-л Аква във Варна на 06.03.2020 г. Наситената програма включва симпозиум „Алумни клуб и приятели“ – Медицински университет – Варна, Мултидисциплинарен интернационален педиатричен симпозиум „Детското здраве и зелената планета“ и Мултидисциплинарен подход при лечение на заболяванията на съня. Организатори са българската академия по медицина на съня, МУ-Варна, Алумни клуб и приятели на МУ-Варна, Факултет „Дентална медицина“ и Университетски медико-дентален център. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3