Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Медикафе с участието на проф. Христина Групчева

Осмото издание на Медикафе, последно за тази година, се проведе на 13.12.2018 г. в Първа аудитория на МУ-Варна. За първи път то беше едновремено в МУ-Варна и МУ-Плевен. Гост на иницативата беше заместник-ректорът по Научна дейност на Медицински университет – Варна – проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.,ръководител на катедра „Очни болести и зрителни науки“. Тя е утвърден специалист по офталмология с множество специализации както в страната, така и в чужбина. Лектор е на голям брой организации, между които и академията за очно здраве, базирана в Прага. За последните 10 години е изнесла над 80 лекции по покана из цял свят. Пред пълна зала тя отговори на различни въпроси, свързани със студентските години, трудностите, които е срещнала по пътя на науката и разказа интересни подробности около специалността си и преподавателския труд. На медикафето бяха и част от студентите от направление „Военен лекар“. „Медикафе“ е световен проект, чиято цел е скъсяване на дистанцията между преподаватели и студенти и подобряване на професионалната насоченост на бъдещите лекари, използвайки силата на чаша ароматно кафе. Всеки месец присъстват гости, представители на различни медицински сфери, които са доказани професионалисти и обичани преподаватели. Организира се от комитет ,,Медицинско образование’’ към Асоциацията на студентите – медици в България – гр. Варна, съвместно с Асоциацията на студентите по дентална медицина в гр. Варна (АСДМ – Варна), Асоциацията на студентите по фармация в гр. Варна (АСФВ) с подкрепата на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Целта на "Медикафе“, която е една бързо набираща популярност кампания, е да мотивира студентите по Медицина в трудното им начинание, като ги среща с опита и мъдростта на утвърдени представители от медицинската сфера. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4