Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“

На 29 октомври от 17:30 часа в Трета аудитория в сграда „Ректорат“ в Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“. Той имаше за акцент очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно заведение в България, което обединява офталмологията, оптометрията и медицинската оптика и поради това е водещо в посоченото направление на медицината. Като част от непрекъснатия стремеж за осигуряване на нови перспективи и подобряване качеството на обучение на студентите и преподавателите от тези специалности на тях сега имаха възможност да се запознаят подробно с програмата за мобилност „Erasmus +” и с други подобни програми, както и с условията за професионална реализация в държавите от Европейския съюз. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3