Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Характеристики на аутизма - следдипломно обучение

На 07.02.2018 г. в МУ-Варна започна следдипломно обучение на тема „Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“. Организатор е Катедрата по "Хигиена, МБС и епидемиология" при МУ-Варна. Обучението продължава до 09.02.2018 г. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2