Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Стажанти в Клиниката по Първа хирургия и Клиниката по урология

Студенти от специалност „Медицина“ са на стаж в Пърла клиника по хиругия и Клиниката по урология на УМБАЛ "Св. Марина". Стажът е предназначен за бъдещи медици от 3-ти до 6-и курс. Учебните занятия преминават при строгото спазване на противоепидемиологичните мерки в условията на извънредната обстановка заради Ковид-19. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 4