Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Изпит по моделиране за специалността „Зъботехник” в МУ-Варна

Днес, 12 юли 2019 г., в Медицинския колеж на МУ-Варна се провежда изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". Минути преди началото на изпита в присъствието на Заместник-ректора по учебната дейност проф. Албена Керековска и Заместник-директора на Медицинския колеж ас. Николай Недев един от кандидат-студентите изтегли следния модел: „Втори горен молар" (седми горен). Снимки: Иван Атанасов

Страница 1 от 5