Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Янко Стефанов

На 28.11.2019 г. в Докторантското училище на МУ-Варна се състоя публична защита на д-р Янко Стефанов за придобиване на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3