Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Публична защита на д-р Евгени Димитров

Във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна на 23.02.218 г. се състоя публична защита на д-р Евгени Димитров за присъждане на ОНС "Доктор". Темата на дисертационния му труд е „Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари“. Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 3