Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

​​

За нас

Академична лекция на тема Множествена склероза – същност, коморбидност и влияние върху качеството на живот

На 06.11.2018 г. в залах "Хелига" на УМБАЛ "Св. Марина" доц. д-р Калина Дренска изнес академична лекция на тема: "Множествена склероза – същност, коморбидност и влияние върху качеството на живот". Снимки Петко Момчилов

Страница 1 от 2